Åpning av veger

På øståsen er vegen mellom Ølja og Tverrsjøen åpen. Vegen er fortsatt stengt mot Holoa og Sinnerdalen og ned Kalvedalen mot Gjerdingen.

På veståsen er vegen åpen.

Svenåvegen stenger 21. januar

Svenåvegen stenges for all trafikk torsdag 21 januar på grunn støypearbeider på bru nederst i Svenådalen. 

Jevnaker Almenning

Årsmøte onsdag 24.juni

Vi vil informere om at årsmøte med valg for Jevnaker Almenning vil bli avholdt onsdag 24.juni kl 19:00 på Thorbjørnrud Hotell. Valget åpner kl 18:30 og avsluttes kl. 20:00.

Vi ber om at alle følger Folkehelseinstituttet smittevernsråd i forhold til deltakelse på årsmøtet. Disse finner du her.

Det vil være enkel servering i etterkant av årsmøtet.

Vi viser til tidligere utsendt årsberetning. Ta kontakt på telefon 480 13 473 om kopi ønskes tilsendt.

Årsmøte 2020 utsatt på ubestemt tid

Etter regjeringens oppdatering i går, 12.mars, har vi besluttet å utsette årsmøte på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med info om tid og sted når dette blir aktuelt

Tidvis stenging av Svenåvegen i tidsrommet 1.-3.mars 2021

Svenåvegen vil være tidvis stengt i tidsrommet 1.-3.mars i forbindelse med demontering av kran i regi Skanska. Den lengste perioden med stenging vil bli på mandag 1.mars, da vil vegen være stengt i ca 1 time. Det vil ellers kun være kortere perioder hvor Skanska har behov for å stenge vegen. Det vil bli skiltet i forkant av stengingen.

Svenåvegen åpner igjen 7 januar

Svenåvegen!

Svenåvegen er nå ryddet opp etter at vi måtte stenge vegen 1 nyttårsdag på grunn av store mengder toppbrekk av gran og bjørk. Vegen brøytes opp igjen og åpner torsdag 7. januar. Vi beklager ulempene denne stengingen har medført.

Jevnaker Almenning

Vegoppdatering mai 2020

Veien mellom Tverrsjøen og Ølja vil etter planen åpnes helga 22.mai. Det er for mye snø og teleløsning til at veien kan åpnes nå.

Riktig god helg og 17.mai! 

Jaktkort og krepsekort 2020

Jaktkort på småvilt og rådyr:
Det åpnes for salg av jaktkort på rådyr og småvilt på inatur.no den 24.april 2020 kl. 09:00.

Salg av krepsekort:
Det åpnes for salg av krepsekort i Gjerdingen og Mylla på inatur.no den 1.august 2020 kl. 09:00. 

Almenningsfest avlyst - årsmøte vil bli avholdt

I lys av dagens situasjon i forbindelse med korona-viruset velger vi å avlyse almenningsfesten lørdag 14.mars. Dette er svært beklagelig, men vi anser det som mest forsvarlig med tanke på antall påmeldte.

Årsmøte med valg derimot vil bli gjennomført som planlagt. Årsmøtet starter kl 17:00 og avsluttes kl 19:00, valget åpner kl 16:30 og avsluttes kl.18:00. Det vil bli servert mat etter møtet for de som ønsker det, dette tar vi en opptelling på når møtet er avsluttet. Sted for årsmøte er fremdeles Thorbjørnrud Hotell.

Vi vil understreke at de forhåndsreglene som ble nevnt i forrige epost gjelder for årsmøtet; føler du deg ikke i form, la være å møte opp på årsmøte. De av dere som er i risikogruppa anbefales å ikke møte opp uavhengig av om dere er friske eller syke.

De som er i risikogruppen er:
- eldre personer (over 65år)
- personer med kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.
- personer som røyker har også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen.

Det er også mulig at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer med nedsatt immunforsvar har økt risiko for alvorlig forløp av viruset.

Vi beklager ulempen dette måtte medføre.