Info angående årsmøte og fest 14.mars

Korona-viruset, også omtalt som covid-19, skaper noe trøbbel for større arrangementer rundt om på Hadeland. Jevnaker Almenning ønsker å opplyse om at per i dag vil årsmøte med valg og påfølgende fest lørdag 14.mars gjennomføres som planlagt. Men dette kan avlyses på kort varsel etter eventuelle anbefalinger fra helsemyndighetene og kommunene.

Vi ber om at alle som har meldt seg på festen på lørdag melder avbud dersom dere ikke føler dere helt tipp topp og at de som er i risikogruppen melder avbud uavhengig om dere er friske eller syke. Dette gjelder også oppmøte på årsmøtet.

De som er i risikogruppen er:

- eldre personer (over 65år)

- personer med kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.

- personer som røyker har også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen.

Det er også mulig at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer med nedsatt immunforsvar har økt risiko for alvorlig forløp av viruset.

Vi viser til Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om viruset: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Hører dere ikke mer fra oss vil årsmøte og fest gjennomføres som planlagt. Ny beskjed kommer dersom det blir endringer eller avlyst.

Beklager ulempen dette måtte medføre.