Krepsekort og småviltkort

Krepsekort for sesongen 2020 vil bli lagt ut på Inatur i begynnelsen av august 2020.

Jaktkort på småvilt for sesongen 2020 vil bli lagt ut på Inatur i begynnelsen av mai 2020.