Bruk av Jevnaker Almennings veger i høst

Jevnaker Almenning

Jevnaker Almenning og Lunner Almenning har rusta opp Myllavegen og Myllslivegen(vegen langs Mylla) med avstikker inn til Fuglemyrene de siste to årene. Dette vegnettet er nå ferdig opprusta til vegklasse 3 – skogsbilveg.

Jevnaker Almenning har i høst hatt tømmerdrift inne ved snuplassen ved Fuglemyrene. Sagtømmeret fra denne drifta kjøres ut Mylladammen og de øvrige sortimentene kjøres ut Svenådalen. Planen var å få kjørt ut alt tømmeret før snøen og skiføret kom. Dessverre kom snøen tidlig i år. Dette i kombinasjon med avsetningsproblemer på noen tømmersortiment gjør at vegene må benyttes til uttransport av tømmer videre utover høsten/førjulsvinteren.

Det samme forholdet gjelder for vegen ned Sinnerdalen. Her ligger det fortsatt en del tømmer som skal transporteres ut Svenådalen. Vi regner med å ha dette tømmeret ute i god tid før jul.

Vi beklager ulempene dette medfører for skifolket, men presiserer at vegene er bygd og rustet opp for tømmertransport. Ved å ruste opp vegnettet vil vi imidlertid kunne transportere ut mer tømmer på barmark slik at konflikten mot skiløypene i framtiden blir mindre.

Jevnaker Almenning vil i vinter som tidligere brøyte Svenådalen, Tverrsjøen, Ølja og videre ned Gjerdingsvegen til Olimbshøgda. Flatvelta til Olimbshøgda brøytes av Olimb – Ølja veglag. Vegen ned til Skarvevann blir brøyta gjennom romjula. Vi legger også opp til å brøyte Veståsen inn til Flekkerøymyra.