Årsberetning og regnskap 2018

Årsberetning og regnskapet for 2018 finner du her. Velkommen til årsmøte på Thorbjørnrud!