Nye satser for bomavgift og årskort

.

Jevnaker Almenning har justert sine satser for bomavgift og årskort på allmenningen:

Bomavgift Øståsen kr 70
Bomavgift Veståsen kr 50
Årskort for både Øst- og Veståsen kr 800

Ikke betalt bomavgift eller bruk av ugyldig årskort medfører kr 800 i gebyr ved kontroll.

Enkeltpasseringer og årskort kan kjøpes her: https://www.inatur.no/smstilbud/5550b7e6e4b00f685bf0a82c/bomveier-jevnaker-almenning