Åpning av veger juni 2021

Alle veger som skal være åpne på Jevnaker Almenning er nå åpnet for sommeren.

Ha en riktig god helg og god sommer!