Åpning av veger

På øståsen er vegen mellom Ølja og Tverrsjøen åpen. Vegen er fortsatt stengt mot Holoa og Sinnerdalen og ned Kalvedalen mot Gjerdingen.

På veståsen er vegen åpen.