Almenningsfest avlyst - årsmøte vil bli avholdt

I lys av dagens situasjon i forbindelse med korona-viruset velger vi å avlyse almenningsfesten lørdag 14.mars. Dette er svært beklagelig, men vi anser det som mest forsvarlig med tanke på antall påmeldte.

Årsmøte med valg derimot vil bli gjennomført som planlagt. Årsmøtet starter kl 17:00 og avsluttes kl 19:00, valget åpner kl 16:30 og avsluttes kl.18:00. Det vil bli servert mat etter møtet for de som ønsker det, dette tar vi en opptelling på når møtet er avsluttet. Sted for årsmøte er fremdeles Thorbjørnrud Hotell.

Vi vil understreke at de forhåndsreglene som ble nevnt i forrige epost gjelder for årsmøtet; føler du deg ikke i form, la være å møte opp på årsmøte. De av dere som er i risikogruppa anbefales å ikke møte opp uavhengig av om dere er friske eller syke.

De som er i risikogruppen er:
- eldre personer (over 65år)
- personer med kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.
- personer som røyker har også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen.

Det er også mulig at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer med nedsatt immunforsvar har økt risiko for alvorlig forløp av viruset.

Vi beklager ulempen dette måtte medføre.