Informasjon om småviltjakt og rådyrjakt i Jevnaker Almenning 2015

  • Småviltjakt tilbys innenbygds- og utenbygdsboende.

 Jaktkortet gjelder i allmenningens skogteig i Nordmarka tilsammen 42 000 daa.

 

Jakttider og priser:

Salg av jaktkort skjer på iNatur sin hjemmeside, www.inatur.no 

Småviltjakt:    10.09 - 23.12 med opphold f.o.m. 01.10 t.o.m. 08.10      

                         

Ordinær rådyrjakt:  25.09 - 23.12 med opphold f.o.m.01.10 t.o.m. 08.10         kr. 1 500  pr. dyr

Bukkejakt:               10.08 - 20.09                                                                     kr. 1 500 pr. dyr

Jakt på mår:  Ordinær jakt 01.11 - 23.12

Fellejakt: 02.01.2015 - 15.03.2015      

Villmink:  Hele året

Løst småviltkort gir rett til jakt på hønsefugl (NB! FREDNING AV BRUNFUGL), samt hare, mink, mår, rev, ender, måker, ringdue i henhold til direktoratets liste over jaktbare arter.

Løst rådyrkort gir rett til ett rådyr pr. kort, og det selges et begrenset antall kort.  Dokumentasjon på tilgang på godkjent ettersøkshund for rådyrjakt kreves.

 

Observasjon av sau etter 10. september og storfe etter 25. september bes rapportert til Karianne Johansson tlf 40 60 55 55 

Andre bestemmelser: For å kunne jakte rådyr med rifle kreves i tillegg bestått skyteprøve. Det tillates ikke brukt rifle på småviltjakt. Jegere som har løst jaktkort for Jevnaker Almenning og som jakter utenfor Almenningens område uten jaktkort for dette området, vil bli nektet jaktkort i Almenningen påfølgende år.

 

Styret i Jevnaker Almenning