Jakt

Småviltjakt

Styret i allmenningen gjennomgår hvert år retningslinjene og fastsetter prisen for småviltjakt. Jaktkort for almenningens områder i Nordmarka selges fra www.inatur.no. Allmenningens skog på vestsida av Randsfjorden inngår i Veståsen Utmarkslag. Jaktkort for disse områdene  selges gjennom Jevnaker Jeger- og Fiskerforening.

 

Elgjakt

Allmenningens areal inngår i Jevnaker Elgvald Øst og Jevnaker elgvald Vest. Elgjakta forvaltes etter bestandsplan på 5 år i Nordmarka og 3 år på Veståsen. Disse planene legger opp til en avskyting på mellom 15 og 20 elg årlig. Elgjakta har de siste årene blitt satt bort på 3 årsavtaler. Jaktlagene skal bestå av innenbygds jegere men åpner for utenbygds gjestejegere. Jaktrettene ble fordelt våren 2014 for tre år.